top of page

EIT Food
Grow Workshops

Grow Workshops är två moduler av utbildningssessioner för att diskutera framväxande trender och teknologier inom hållbarhetsområdet inom jordbrukssektorn:

  • Markens och livsmedelswebbens roll i jordbruket

  • Regenerativa jordbruksmetoder

  • Bioekonomins roll på gårdar    _cc781905-5cde-31954-6_bb3d

  • Jordbrukets digitalisering och nya affärsmodeller

HANDLA OMUSA

Handla omEIT Food Grow Workshops

Grow Workshops är två utbildningssessioner för att diskutera trender och framväxande teknologier för hållbarhet inom livsmedelsindustrin. Målet är att debattera och ompröva de metoder och tekniker som används inom området och utforska nya affärsmodeller baserade på nya potentialer och teknologier, samt att etablera ett nätverk av kontakter inom det europeiska hållbarhetsekosystemet. Dessa verkstäder ärfri, med början på6:e och 27:e novemberoch är avsedda förproducenter och små och medelstora företag (SMF) som arbetar inom den primära sektorn för livsmedelsproduktion.

Handla omEIT mat

EIT Food, etablerat av European Institute of Innovation & Technology (EIT), syftar till att bygga en inkluderande och innovativ gemenskap av olika partners inom livsmedelsindustrin för att främja innovation och entreprenörskap i branschen över hela Europa.

Untitled-1.png
image1.png
About

VERKstäder

Grow Workshops fokuserade på teman som:

Jordens och matwebbens roll i jordbruket

Regenerativa jordbruksmetoder

Bioekonomins roll på gårdar

Jordbrukets digitalisering och nya affärsmodeller

Praktiska fall

workshop
PARTNER

VÅRPARTNERS

bgi.png

BGI - Building Global Innovators är en djupteknologisk accelerator, spin ur MIT Portugal, ett entreprenörskaps- och innovationsinitiativ, med mer än 10 års erfarenhet som syftar till att stärka planeten genom att se till att de mest lovande djupteknologiska lösningarna når marknaden. Huvuduppdraget är att skapa en uppkopplad generation av byggare, genom utbildning, finansiering och unika möjligheter, hjälpa människor att bli framgångsrika entreprenörer.

f4s.png

Food4Sustainability (F4S) CoLAB är ett samarbetslaboratorium beläget i Portugal som syftar till att lösa storskaliga problem i biologiska livsmedelssystem (t.ex. foder, fisk, alger, grönsaker) för klimattålighet. F4S CoLAB ligger i framkant av skiftet från linjära produktionsprocesser för jordbruksprodukter till cirkulära processer. Målet med F4S CoLAB är att testa och implementera nya tillvägagångssätt i livsmedelsproduktionssystem som har en positiv inverkan: CO2-reducering, icke-användning av kemikalier, hållbar intensifiering (maximering av markanvändning), bevarande av vatten- och miljöpåverkan och ökad effektivitet i livsmedelssektorns värdekedja.

vitagora-01.jpg

Vitagora är ett franskt jordbruksinnovationskluster som kopplar samman en uppsättning associerade företag med innovationspartners och ger tillgång till ett omfattande internationellt nätverk i området. Genom att tillhandahålla verktyg och stöd för att bygga ekosystem, strategisk intelligens, praktiskt stöd för innovation och kunskapsdelning tar Vitagora sina medlemmar till hjärtat av potentialen för livsmedelsinnovation i Europa.

lunds.png

Lunds universitet grundades 1666 och har upprepade gånger utsetts till ett av de 100 bästa universiteten i världen. Högskolan har cirka 44 000 studenter och drygt 8 000 anställda, spridda över Lund, Helsingborg och Malmö. Lunds universitet strävar efter att förstå, förklara och förbättra världen och människans tillstånd.

ait.png

AIT Austrian Institute of Technology är den största RTO (Research and Technology Organisation) i Österrike, och är också en nyckelspelare på den internationella scenen inom flera av sina forskningsområden. AIT är en ledande utvecklingspartner för branschen och en topparbetsgivare bland det internationella forskarsamhället.

bottom of page